درخواست نمایندگی فروش

این اطلاعات در اختیار عموم و مشتریان شما خواهد بود لذا خواهشمند است در جهت معرفی هرچه بهتر شرکت خود اطلاعات را کامل وارد نمایید.
  • مشخصات درخواست کننده

  • هویت درخواست کننده

  • بارگذاری فایل

  • انواع فایل های مجاز : zip, rar.
    مدارک لازم: 2قطعه عکس 4*3، فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، فتوکپی کد اقتصادی، فتوکپی جواز کسب، فتوکپی جواز تاسیس، فتوکپی پروانه تاسیس، فتوکپی آخرین تغییرات روزنامه، فتوکپی کلیه صفحات سند ملک محل کار یا اجاره نامه، (تصاویر را در فایل فشرده zip یا rar بارگذاری نمایید.)
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .