21
آگوست

نکات کلیدی نورپردازی در طراحی محوطه، باغ و فضای سبز

نکته ی اساسی که نباید فراموش شود این است که تابش یک منبع کوچک نور می تواند در یک باغ تا مسافتی طولانی نفوذ کند. فضای بیرونی را غرقه در نور نکنید، امّا در عین حال با تعبیه ی پریزهای برق کافی امکان افزودن به ظرفیت نورپردازی را فراهم آورید. کنترل نور، به ویژه در باغ های بزرگ، از اهمیت زیادی برخوردار است: در اینجا نیازی به نورپردازی همه چیز و در همه حال نیست.
محوطه را به مجموعه ای از رویدادها تقسیم کنید و چگونگی نورپردازی هر یک را بررسی کنید. شروع کار از فضای ورودی مجموعه خواهد بود. ستون های دروازهای سنگی یا آجری بهترین واکنش را به نور نشان می دهند و نقطهای ورود را روشن می کنند. مرحله ی بعدی نشانه گذاری این فضای ورودی به وسیله ی نورپردازی بالا تاب یک درخت پر جلوه و ابهت و یا چندین نقطه ی شاخص به موازات یک مسیر ماشین روی طولانی ست. پیش از نصب منبع نور مورد نظر شکل و اندازه ی درخت را مورد توجه قرار داده و موقعیت های مختلف را بی ازمایید. یک منبع نور فلزی – هالیدی، که برای تولید دو پردهی متفاوت از نور سفید – گرم و سرد – به کار گرفته می شود، گزینه ی مناسبی خواهد بود. نور سرد بیشترین هماهنگی را با درخت کاج و سدار دارد، چرا که رنگ آبی نقرهای برگهای سوزنی آنها را برجسته میکند، در حالی که پرده های گرمتر نور سفید مکمّل درخت راش و بلوط خواهد بود.
بخش اعظم نورپردازی در باغ باید در نزدیکی خانه و در دسترس باشد، چرا که در واقع کارکرد یک اتاق خارجی را داشته، و نقاط تمرکز بی مورد در فواصل دور را چه یک بنای تزئینی باشد و یا یک درخت بزرگ، خارج از توجه قرار می دهد. مانند فضاهای داخلی، کنترل نورپردازی باید با هر یک از نواحی مورد نورپردازی در ارتباط باشد.

در نورپردازی محوطه ها، بهترین رویکرد تمرکز بر سازه است، چراکه حفاظت و نگهداری از آنها ساده است. نورپردازی بالاتاب مسیری از تک ستون ها یا درختچه های هرس شده، که شما را به یک تمرکز نهایی مانند یک مجسمه ی نورپردازی شده هدایت میکند، از منابع پایه میخی پخش شده بر سطح حیاط یا باغچه بر اساس الگویی اتفاقی، مؤثرتر خواهد بود. منابع پایه میخی به درد مناطقی میخورند که به خوبی مورد رسیدگی و نگهداری قرار گرفته و معمولا به خانه نزدیکند، چرا که در غیر این صورت زیر بوته ها و گیاهان گم خواهند شد. منابع نور مدفون مناسب سطوح سخت و یا چمنکاری ست، در حالی که در صورت به کار گیری در باغچه ها، به علت رشد گیاهان تاثیر مورد نظر را از دست خواهند داد. واکنش فواره ها و آبشارها به نور فوق العاده است. آبشاری مجهز به آبفشان را میتوان به همراه نورهای شب که بر بالای آب می درخشند به نمایش در آورد. در یک آبشار، منبع نور باید دقیقاً در زیر مکان «ریزش» آب نصب شوند، تا نور به راستی از میان آن بدرخشد. منابع فیبراپتیک برای استفاده در مشخصه های معماری مرتبط با آب ابزار مناسبی به نظر میرسند. منبع نور دور از دسترس است و نور از درون یک فیبر شیشه ای عبور کرده و از انتهای آن پخش می شود. اگر از این سیستم درون خروجی آب فواره استفاده شود، آب را به جای منبع نور جا میزند.