22
آگوست

طراحی نمای برج مسکونی با مِس

گروه معماری reiulf Ramstad طرح برج مسکونی جدیدی را با رویکردی متفاوت در طراحی نما ارائه کرد. طرح مفهومی...

ادامه مطلب